top of page

Tala på Spårvägsforum

En av de bästa aspekterna av Spårvägsforum är att höra om vad som är nytt i sektorn. Det kan röra sig om en ny produkt, ett framgångsrikt projekt, ett problem som lösts på ett nytt sätt eller kanske något helt annat som kan vara intressant att presentera. Presentationerna ges ofta av leverantörer, representanter från kommun och region eller kanske politiker. Om du känner att du har något du vill säga som skulle passa, läs mer nedan och kontakta oss. 

Vem pratar på Spårvägsforum?

Vem som helst kan prata på Spårvägsforum, men vi väljer noga bland de som vill. Frågan som lyfts ska ha ett stort allmänintresse bland de som finns i branschen. Därför undviker vi exempelvis föredrag som är för detaljinriktade. 

Vi är också måna om att rena säljpresentationer undviks. I och med att publiken är såpass bred, är det inte så intressant att lyssna på. Däremot är det väldigt intressant att lyssna på hur exempelvis en ny produkt utvecklats, vilka utmaningar som funnits och vilka problem den ska lösas. Men istället för att höra om en särskild produkt från Spårvagnsprodukter AB så är det mer intressant att veta vilka möjligheter som en produkt av denna nya typ har. Gränsdragningen är inte glasklar, och tycker du det är krångligt så ta gärna ett snack med oss. Naturligtvis får ni lov att berätta att ni har produkt. 

Vi ser gärna en bred representation av nationaliteter på våra konferenser, och därför är det ett önskemål - men inget krav - att presentationerna hålls på engelska. Känner du dig inte bekväm med engelska går det givetvis bra att prata svenska eller något av de andra nordiska språken. 

Avslutningsvis ska det också poängteras att det inte säljs några sponsorplatser eller talarplatser till Spårvägsforum. Vi kurerar vårt innehåll för att det ska vara så intressant som möjligt för alla deltagare. 

Vi kanske låter hårda - men det är vi inte. Känner du att du vill presentera något så tveka inte att kontakta oss på info@sparvagnsstaderna.se så hjälper vi dig!

bottom of page