Spårvägsforum | 09 nov. 10:00 – 10 nov. 15:00 Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, 753 20 Uppsala

Schema

Boka biljetter


 • 30 minuter

  Konferenslokalen öppnar // Venue opens


 • 1 timme 30 minuter

  Utmaning Uppsala spårväg // Uppsala tramway challenges


 • 1 timme

  Nätverkslunch // Networking lunch


 • 2 timmar

  Upplev Uppsalas spårväg // See the Uppsala Tramway


 • 30 minuter

  Nätverkspaus // Networking break

  Downstairs restaurant

 • 30 minuter

  International Outlook - Metrolinx


 • 30 minuter

  Expanding the Edinburg light rail - Experiences from building a light rail through a very sensitive area

  Main stage

 • 30 minuter

  Effekter av förbättrad framkomlighet för spårväg // Effects of improved priority of trams


 • 2 timmar

  Nätverksmiddag // Networking dinner


 • 30 minuter

  Spårfaktorn - En ny studie // The track factor - a new study

  Main stage

 • 45 minuter

  New technology for green track // Ny teknik för green track

  Main stage

 • 30 minuter

  Networking coffee break // Nätverksfika

  Downstairs restaurant

 • 45 minuter

  User design and consideration in light rail vehicles // Användardesign och överväganden i spårvagnssdesign

  Main stage

 • 30 minuter

  Trafiksäkerhet i Lund efter spårvägens intåg // Traffic Safety in Lund after introduction of the tram

  Main stage

 • 1 timme

  Nätverkslunch // Networking lunch


 • 15 minuter

  Möt Bergkvarabuss - En ny aktör på spårvägsmarknaden // Meet Bergkvarabuss - A new actor in the light rail market

  Main stage

 • 30 minuter

  Experiences of tram-train introduction in the UK // Erfarenheter av införandet av duospårväg i Storbritannien

  Main stage

 • 45 minuter

  Tramway design: a look at main challenges and the role of the technology package


 • 30 minuter

  Nätverksfika // Networking coffee break