top of page

Om Spårvägsforun

Spårvägsforum - eller som vi kallade det tidigare: Spårvagnsstädernas höst- och vårkonferenser - arrangerades för första gången 2009. Mycket har förändrats sen dess och konferensen har gått från att vara ett litet möte med tekniska experter och några beslutsfattare från Sverige till att vara en naturlig mötesplats för hela nordens spårvägar. 

Spårvägsforum är inte som de andra. Vi skriver mer om det nedan.

Vad skiljer oss från de andra?

Spårvagnsstäderna har alltid arbetat efter att vara en naturlig mötesplats där ämnen som rör spårväg kan lyftas och diskuteras. Vi diskuterar inte bara visioner eller ny teknik, utan också de svårare ämnena som hur olyckor kan förhindras eller påverkan på stadsutvecklingen.

För att kunna diskutera dessa frågor har Spårvägsforum en grundläggande princip och det är att det ska vara en neutral mötesplats som inte är beroende av sponsorer. Konkurrenter är kollegor på Spårvägsforum. Detta innebär att vi skiljer oss från våra konkurrenter på bland annat följande sätt:

- Spårvägsforum arrangeras av Spårvagnsstäderna som är en ideell förening. Det innebär att vi inte ska göra någon vinst på vår verksamhet och sätter våra priser därefter. 

- Spårvägsforum tillåter inte sponsrade presentationer. Du som deltagare ska kunna vara säker på att talare bjudits in för att de har något intressant att tillföra diskussionen, inte för att de betalt oss. 

- Spårvägsforum tillåter inte heller sponsring av kringliggande arrangemang såsom middag, studiebesök eller liknande. Det är arrangemang som ingår i din deltagaravgift. Du kan med andra ord vara säker på att personen som sitter sidan om dig på middagen sitter där därför att de vill, inte för att de betalt för det.

- Vi inser också att det finns ett intresse för våra deltagare att träffa branschen och se nya produkter. Vi erbjuder därför ett utställningsområde klart avskilt från programinnehållet där företag kan visa upp sig. De som har utställningsplats har också möjlighet att lägga med marknadsföringsmaterial med materialet som delas ut till deltagarna. 

Med principerna ovan skapar vi en trygg och inkluderande arena, där du kan trivas inte bara på ett personligt plan, utan också på ett professionellt plan. Vi vet att det är viktigt för framförallt dig som anställd i offentlig sektor att arrangemangen du deltar i är etiska och transparenta. 

bottom of page