top of page

Spårvägsforum våren 2023


Våren 2023 var det dags för Spårvägsforum att återvända till Stockholm. Mer precist var vi på Stokholmsmässan och samlokaliserade med det nya arrangemanget Train&Rail vilket arrangerades för första gången.


Spårvägsforum huserade i konferensdelen av mässan, och i år lockade vi över 100 deltagare.


Första halvan av första dagen hade Spårväg Syd som tema där representanter från både Region Stockholm såväl som Huddinge kommun visade för oss hur den framtida spårvägen kommer påverka området. Efter vår nätverkslunch gav vi oss ut på en busstur för att se var spårvägen kommer finnas i framtiden.


Sista på eftermiddagen fick vi lära oss mer om vibrationsdämpning och ta en rundtur på mässan för att träffa föreningens associerade medlemmar följt av en nätverksmiddag.


Andra dagen var mer inriktad mot internationella erfarenheter. Våra första presentatör kom från RNV i Tyskland som i nuläget arbetar med harmoniseringen av nya spårvagnar. Vi fick också bekanta oss med Stadlers nya spårvagn och fick en internationell utblick från Palermo i Italien där ett nytt spårvägssystem öppnat ganska nyligen.


Precis före lunch gjorde vi en djupdukning i mer forskningstunga ämnen där IDOM berättade om effekten på urban utveckling från spårväg, såväl som framgångsfaktorer för spårväg från RWTH.


Efter ytterligare en nätverkslunch lärde vi oss mer om Bergens Bybanes utbyggnad och vi åkte upp i jordens omloppsbana för få veta mer om hur satellitdata kan hjälpa spårvägsbyggnation. Konferensen avslutades med ett föredrag om hur värdeökningar på mark kan tillvaratas.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page