top of page

Spårvägsforum hösten 2023Spårvägsforum hösten 2023 avslutades nyligen, vilket markerade ännu en framgångsrik sammankomst för yrkesverksamma inom spårväg och stadstransport. Årets evenemang, fyllt med insiktsfulla diskussioner och tekniska presentationer, belyste den pågående utvecklingen och betydelsen av spårvägssystem i stadsmobilitet.


Dag 1: 21 november – En Dag av Insikter och Innovationer 

Konferensen inleddes med ett engagerande välkomsttal av spårvägsförespråkaren och grundaren av Spårvagnsstäderna Karin Svensson Smith, vilket satte en entusiastisk och engagerad ton för deltagarna. En nyckelsession fokuserade på Lund spårväg, där Roy Haglund och Julia Bengtsson från Lunds kommun delade med sig av sina erfarenheter och lärdomar från implementeringen av stadens spårvägssystem.


Eftermiddagens sessioner grävde djupare i teknologiska framsteg. Mark van Bekkum från Microsim diskuterade utmaningar och lösningar för att minska magnetfält runt DC Light Rail Systems. Samtidigt introducerade Dr. Ruprecht Anz från Bosch Engineering de senaste utvecklingarna inom antikollisionssystem, vilket belyser framstegen som görs inom spårvägssäkerhet.


Dagen avslutades med en nätverksmiddag, som främjade kontakter och samtal bland deltagarna.


Dag 2: 22 november – Att Utforska Utmaningar och Framtidssyn 

Den andra dagen av konferensen öppnade med en intressant fallstudie från Stockholm, presenterad av Thomas Lange från Modern Stadstrafik. Han beskrev effekterna av att tillfälligt ersätta spårväg med bussar, vilket gav en perspektiv på diskussionen om spårväg eller buss..


Ett höjdpunkt var presentationen om KenEx Tram-projektet, ett potentiellt banbrytande projekt i Storbritanniens spårvägslandskap, presenterat av Gordon Pratt och Simon Johnson. Denna session kompletterades av Luca Mezzadri från Systra som delade insikter om hur spårvägar kan användas som verktyg för platsutveckling i Bologna, vilket visar hur spårvägsrutter kan berika stadsmiljöer och samhällen.


Mariusz Kalinowski från Rhomberg Sersa tog scenen för att diskutera Köpenhamns omvandling av stadstransport, följt av en upplysande presentation av Slava Ivanov från NRC Group om användningen av digitala tvillingar och drönare i spårvägskonstruktion, med fokus på Crown bridge-projektet i Helsingfors.


Konferensen avslutades med uppdateringar om Uppsalas spårvägsprojekt och moderniseringen av Gråkallbanen i Trondheim, Norge, vilket visade pågående insatser och framtidsplaner inom spårvägen.


Spårvägsforum hösten 2023 fungerade inte bara som en plattform för lärande och nätverkande, men också som ett bevis på den livfulla och innovativa andan som driver framtiden för den moderna spårvägen. Med fokus på både nuvarande utmaningar och framtida möjligheter har konferensen lagt grunden för fortsatt tillväxt och utveckling inom urban mobilitet. Förväntan byggs redan inför nästa Spårvägsforum i Göteborg 2024.

Comments


bottom of page